Result Analysis -Mech

Toppers in University Merit List (Mechanical Sandwich)-May 2016

S.NO Name Rank in University Merit List(top 10)
1 Salunke Sanket Laxman 4
2 Himanshu Katyayan 5
3 Deodhar Mrudula Parshuram 10

Departmental Topper (NOV 2017-2018)

Mechanical B.E

Sr.no Name of the Student Marks / Percentage
01 DESHPANDE ROHAN RAHUL 614/750 82 %
02 GHADAGE DEEPAK SAMBHAJI 608/750 81 %
03 INDORE AKSHAY SHAMRAO 582/750 78 %

  Mechanical TE

Sr.no Name of the Student Marks / Percentage
01 KAMBLE SUYOJ BALASAHEB SGPA 8.48
02 RAJ NIKHIL RAJESH SGPA 8.35
03 PADOLE SHANKAR TUKARAM SGPA 8.3

  Mechanical SE

Sr.no Name of the Student Marks / Percentage
01 NANDAPURKAR PRATIK VIJAYANAND SGPA 8.56
01 SHARMA RITESHKUMAR UMASHANKAR SGPA 8.56
02 MAYUR RAMESH PATIL SGPA 8.15
03 ABHISHEK KUMAR RABINDRI SGPA 7.96

 Mechanical Sandwich B.E

Sr.no Name of the Student Marks / Percentage
01 TIJARE SIDDHESH ASHOK 606/750 80.80 %
02 CHANNAGIRE RAHUL PRABHAKAR 597/750 79.60 %
03 KARKARE MILIND DEVENDRA 595/750 79.33 %
04 SATAV KAUSTUBH SITARAM 595/750 79.33 %

  Mechanical Sandwich TE

Sr.no Name of the Student Marks / Percentage
01 GHYLOT MAHINDRA RUPARAM SGPA 10
02 KALYANKAR GAJANAN KAMAJI SGPA 8.13
03 DESAI UDDHAV VITTHAL SGPA 7.74

 Mechanical Sandwich SE

Sr.no Name of the Student Marks / Percentage
01 KALE SHUBHAM GOKUL SGPA 7.24
02 BANERJEE KRISHANU KUSHAL SGPA 6.76
03 SABAJKAR TANISH KIRAN SGPA 6.68