बांधकाम क्षेत्र आणि स्पर्धात्मक परीक्षा

बांधकाम क्षेत्र आणि स्पर्धात्मक परीक्षा

सिव्हिल इंजिनिअर हा देशाच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासाचा कणा असतो आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी सर्वात महत्त्वाची भूमिका बजावतो. बांधकाम आणि… read more

मशीन लर्निंग -एक संगणक तंत्रज्ञान

मशीन लर्निंग -एक संगणक तंत्रज्ञान

भ्रमणध्वनी, इंटरनेट आणण संगणक हेआपल्या दैनंददन जीवनातील महत्तत्तवाचेसाधन, साधन नाही तर गरजच बनली आहे. गेल्या काही वर्ाात संगणक तंत्रज्ञानातही झपाट्यानेबदल… read more

Create A Post